">">

19/11/16

resultados encuesta sobre estado actual de la profesión de la arquitectura, unos apuntes a partir presentación dentro del Congreso de arquitectura 2016

El pasado 7 de noviembre de 2016, en el marco del Congreso de arquitectura 2016, tuvo lugar la presentación de lo que son los resultados de la encuesta realizada durante los meses de marzo y abril de 2015 para conocer el estado actual de la profesión y en la que más de 1700 arquitectos participamos. También en colaboración con las escuelas de arquitectura con el propósito de llegar a los arquitectos no colegiados y con el objetivo final de conocer cuáles pueden ser las mejores opciones de futuro para el colectivo de arquitectos. 


durante la celebración del acto de presentación resultados encuesta,
en la sede del Colegio de arquitectos de Catalunya de Barcelona
Uno de los puntos que se deducen de la encuesta y como consecuencia del cambio de época que estamos viviendo en casi todos los ámbitos, cambio global, apuntados por quien presentó el acto, el Degano del Colegio de arquitectos de Catalunya, es que los honorarios de los arquitectos son ahora más bajos y que, a veces, están por debajo de los costes reales del trabajo realizado. Se apuntan como posibles causas de este descenso la menor valoración social de nuestro trabajo y el menor porcentaje de obra pública, junto con la aparición de nuevos agentes. 

Unas cifras que asustan un poco: en 1960 habían 2.500 arquitectos colegiados, mientras que en 2008 éramos un total de 45.000, en el ámbito español.

Si por la época de 1960 correspondían de 100 a 120 viviendas a proyectar por cada arquitecto, ahora nos corresponde aproximadamente 1 vivienda por cada uno de nosotros, habiendo pasando un período intermedio de estabilidad de 25 años. Este período intermedio estable tuvo como consecuencia la diversificación. Había mucho trabajo, por tanto cada arquitecto podía escoger a qué se dedicaba y participaba de una o varias partes de los diferentes procesos. Almenos así entiendo yo el concepto de 'diversificación'. Mientras que ahora, bajo la escasa o inexistente tarea de desarrollar proyecto de vivienda, seguramente tenemos otro trabajo que nos compensa la falta de ingresos desde ese sector concreto. La encuesta partía de un target de 10.000 arquitectos en Catalunya. El tiempo medio de respuesta resultante fue de 27 minutos. De las 1720 encuestas recibidas, 1261 se corresponden a las realizadas por arquitectos colegiados y 364 a las de no colegiados, habiendo 95 encuestas nulas. Un 38% de los encuestados fueron mujeres. Un 70% trabaja por cuenta propia, englobando a los autónomos y a los que además de ser autónomos trabajan por cuenta ajena. Un 74% trabajamos en el ámbito privado, y un 12% en el público, mientras que un 14% trabaja en el sector privado y el público a la vez. 

El sueldo medio anual está alrededor de los 20.000 euros y no hay mucho incremento a medida que incrementamos la franja de edad. En Europa el sueldo medio está alrededos de los 30.000 euros, según estudio realizado por el CAE, Consejo de Arquitectos de Europa, en 2014. 

Uno de cada tres arquitectos jóvenes han ido a trabajar al extranjero. Un 10% de los arquitectos de aquí van a trabajar fuera de nuestras fronteras mientras que un 10% de arquitectos formados fuera de nuestras fronteras trabajan aquí. Dice el Degano que es un efecto de la globalización y lo considera perfectamente normal. 

Se transluce también de la encuesta que hay una gran apuesta por la formación en campos como la rehabilitación, la eficiencia energética, los procesos BIM y otros. Dice estamos asumiendo que nos tenemos que adaptar y que por eso nos estamos formando. 

Gran cantidad de despachos muy pequeños, siendo un 21% el porcentaje de despachos monopersonales. Dice ser una debilidad y a la vez una fortaleza porque el hecho de trabajar desde estructuras pequeñas permite que se trabaje en conexión entre varias de ellas para conseguir la consecución de un trabajo. Dice que somos capaces de producir una red de trabajo. Dice no es una mala adaptación puesto que son 2,2 millones de propietarios a los que se tiene que convencer o satisfacer. Camino a la diversificación profesional, también como consecuencia de la fragmentación de las estructuras de trabajo. 

Me encuentro totalmente identificada con esta fragmentación de estructuras. Si bien estaba al inicio integrada en despachos multipersonales, al reducir estructura estos despachos, mi solución fue afrontar unipersonalmente trabajos de arquitectura desde una visión generalista, incorporando, eso sí, el trabajo de otras estructuras pequeñas en ámbitos que no podía abordar para conseguir completar el encargo de una manera eficiente. También complementando el trabajo como arquitecta con otras tareas que, aún y no teniendo nada que ver en un principio, necesitan de una estructura clara de trabajo para conseguir llegar a los objetivos de manera resolutiva. 

27/10/16

què pot fer l'arquitectura per tu?, acte Casa Golferichs de l'Eixample dins Congrés Arquitectura 2016 a Barcelona

El dilluns 17 d'octubre de 2016 va tenir lloc al Centre Cívic Casa Golferichs de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona un Acte de debat i intercanvi d'impressions entre veïns i veïnes del barri i els arquitectes que hi residim, treballem i/o que també formem part del Grup de Treball Territorial d'arquitectes de l'Eixample, formant part del gruix d'activitats incloses dins el Congrés d'arquitectura 2016 organitzat des del Col·legi Oficial d'arquitectes de Catalunya

Va comptar amb la presència de varis veïns i veïnes que sobretot van mostrar la seva preocupació per l'espai Germanetes, també pels increments del preu del lloguer a partir de les grans rehabilitacions o millores en els edificis, també preocupació per què es farà a l'antiga seu de Telefònica (edifici Estel que s'està deconstruint en aquests moments), interés per conèixer què és el Grup de Treball Territorial d'arquitectes de l'Eixample, preocupació pels canvis d'ús que afecten a parcel·les del barri i de la ciutat, preocupació per la falta d'equipaments i per la gestió que es fa del parc edificat existent (...).


part final de l'acte, amb maqueta de l'illa de Germanetes feta
pels veïns i on es representa la futura colmatació edificada prevista

Paraules del Director del Congrés, tot presentant i encetant el debat: 'Estem vivint un canvi de mentalitat i volem, els arquitectes, abanderar aquestes reivindicacions. Què hauríem de defensar? De què creieu que ens hauríem d'ocupar?'. També el dinamitzador de l'acte va llençar la pregunta 'què esteu esperant dels arquitectes?', tot presentant el grup de treball i afirmant que estem al servei de les reivindicacions veïnals tot generant una ajuda a la ciutadania, davant les propostes que vinguin de l'ajuntament. En una tasca que podem fer com és la de 'traductors d'aspectes complexos'. 

Va ser un debat viu i profitós per tots els assistents, veïnes/veïns i veïns-arquitectes. D'allà en va sortir l'oferiment per part nostra (GTT) de fer d'interlocutors amb les administracions per traslladar les reivindicacions o per ser veu dels moviments veïnals i de treballar conjuntament  amb els veïns.

Es parla de la contaminació, que no només és química sinó també física. Es diu que per aquest motiu, per l'alt índex de contaminació al nostre Districte, fan falta més espais verds, millorar el transport públic, que els espais verds tinguin continuïtat (...). Contaminació física que no se'n parla però que també existeix (pols que generen les obres, radiació produïda per les antenes que arriben a suposar malalties en nosaltres). Falten estudis de càncer a la ciutat.

Es parla també de com afecta la contaminació en el desenvolupament cognitiu dels infants i es pregunta 'Per què no es prenen mesures?' 'Per què no diuen les dades?'. Es fan estudis però no es prenen mesures. S'apunta que l'Eixample és el resultat de la suma de la contaminació més l'especulació (s'ha anat construint sabent que es perjudicava al medi (crítica a la feina dels arquitectes). S'afirma que la feina dels arquitectes hauria de ser de denúncia, perquè sinó som còmplices. Falta mirar de manera global. Lluita per defensar la qualitat de vida.

Se'ns demana que recollim informació i la demanem a l'ajuntament i des dels moviments veïnals també se'ns demana que estiguem més lligats amb ells a partir d'ara.

Es parla de la feina feta des del grup de treball, que per exemple ha desenvolupat un document on s'analitzen els Dèficits i oportunitats d'Equipaments i Espai Públic a l'Eixample, que va formar part del procés participatiu engegat per l'ajuntament de Barcelona 'Decidim Barcelona'. 

Es posa de manifest que de vegades viure al barri és viure com en una presó i de la falta de saber escoltar i de respondre preguntes per part de l'ajuntament. Manca d'informació. No ens arriba la informació, diu un veí (per exemple en quin serà l'ús final del solar on s'està enderrocant l'antiga seu de Telefònica).

Dels processos participatius: els veïns opinen que no se'n fa cas, a l'hora de la veritat no funcionen. També es posa en relleu el fet que les Superilles no funcionen (buidor els caps de setmana de l'espai públic que en forma part, haver de caminar 10 minuts per poder arribar a una parada d'autobús...). 

Es fa un crit d'alerta en quant al Parc Joan Miró: descuidat, infravalorat, en desús i també es diu que no es pot utilitzar. Falten espais de trobada al barri i, per extensió, al districte. Germanetes funciona ara com a espai de trobada, un espai que volen fer desaparèixer en poc temps per tal de construir colmatant la illa. Es torna a enfatitzar en el fet que fan molta falta els espais relacionals al districte.

També s'aprofita per denunciar el fet que els pisos que abans eren de lloguers baixos ara hagin passat a ser cars per les obres fetes de millora, com la instal.lació d'ascensor o d'altres millores, i per contra els salaris són baixos, fruit d'una precarització del treball. Falta regulació dels lloguers.

Una de les frases contundents que es varen dir per part dels veïns: 'Fa falta gestionar millor el que hi ha, fa falta menys despatx i més mirar el que hi ha', referint-se a nosaltres, els arquitectes.

Responent a la pregunta inicial 'què pot fer l'arquitectura per tu?', la resposta resultant, després del debat que aquí es resumeix, és 'volem de la vostra ajuda per comunicar les nostres inquietuds com a ciutadans de la ciutat de Barcelona', 'volem que els arquitectes us impliqueu i ens ajudeu davant de les administracions'. 

recull de premsa Congrés Arquitectura 2016, referència circular

22/9/16

espacio público en Barcelona, día sin coches

Semana de la movilidad en Barcelona y hoy se celebra el día sin coches. Qué significa? Que hay calles cortadas al tránsito rodado, dejando paso a actividades varias dependiendo de la localización. 


espacio público, Barcelona, día sin coches
foto extraída del rotativo del 'ara' publicada hoy en su web,
Gran de Gràcia cortado dejando sólo paso a los transportes públicos
Por ejemplo, casi delante tengo un tramo cortado delante de una escuela de ciclo inicial y primaria. Oigo a los niños gritar y supongo que ya están desarrollando alguna actividad aprovechando el ancho de calle dentro del espacio público que normalmente está destinado al paso de los vehículos. Pero la trama de Cerdà aquí ya está un poco modificada: la calle de Provença sólo cuenta con un-dos carriles y es la que estaban intentando utilizar los vehículos, inclusive los autobuses, para salvar el tramo cortado. Consecuencia: los guardas urbanos se han visto obligados a situarse también delante de Provença para cortarla, porque no podía absorver todo, ni mucho menos. La ciudad de Barcelona hoy está revolucionada, a primera hora los claxones de los coches eran ensordecedores, quejándose porque no podían pasar. Imaginaros, zona escolar, niños que vienen de lejos para asistir a su centro. Padres nerviosos, ciclistas que ante la multitud de vehículos se sienten inseguros al tener que pasar por medio mientras no saben si los otros van a arrancar o no. Sólo pediría al ayuntamiento que la próxima vez informe mejor. Falta de información o no haber difundido suficientemente en diversos medios la noticia de lo que iba a pasar hoy significa colapso de la ciudad, nerviosismo en el ambiente, y creo que eso justamente es lo que se quería evitar o lo que precisamente no se quería generar. Previsión, información, ofrecimimento de alternativas.. No se puede esperar que algo funcione si no se prevee qué  puede pasar y estar preparados para ofrecer soluciones, rápidas y eficaces. Así está siendo hoy el espacio público en la ciudad de Barcelona, como si de un experimento se tratase.


podéis encontrar el mapa de afectaciones en el web del ayuntamiento
de Barcelona, está hecho sobre base de google maps, este es un pantallazo,
creo que son 55 tramos de calle cortados
http://ajuntament.barcelona.cat/setmanamobilitat/ca/dia-sense-cotxes.php

21/9/16

experiencia en obra, tanto en sector público como en privado

No todas las obras resultan fáciles de llevar. Hace días que vengo pensando cuál sería la mejor manera de publicar una entrada que hable sobre este tema. El caso es que las obras se llevan entre personas, es decir, el factor humano es muy importante y según como sean los compañeros en este viaje que es llegar a la ejecución un proyecto, saldrá una obra que supondrá la satisfacción para todos los implicados o no. Todavía me estoy recuperando de la última experiencia, pero recuerdo que hubo otra que también fue muy costosa por la implicación personal que supuso. Cuando ves que el promotor, público, cambia todo el concepto del proyecto original, sin tu visto bueno como directora de la obra, pero asumes que la obra está esperando ser ejecutada y entiendes que tienes que mirar hacia adelante y realizarla aún y los baches, priorizando, sabiendo entender que aún y las restricciones, hay un objetivo que todavía está ahí, latente, esperando a ser resuelto y que supone que aún hay esperanza. 

proyecto de 2006 con la idea original donde se compartimentaba
mucho más el espacio

proyecto de 2008 y que se llevó a cabo gracias al Plan Zapatero,
que dejó la mayor parte de lo ideado en el tintero

Sea por lo que sea, por reducción de presupuesto, porque el cliente quiera imprimir su huella, por malos entendidos entre promotor y contratista, por no saber hacer mejor de árbitro..., hay muchos factores que intervienen en la buena ejecución de la obra y sé que no estoy sola cuando digo estas palabras, son experiencias vividas por todos en algún momento, la complejidad de una obra va más allá de los materiales elegidos o de las soluciones escogidas: estamos las personas y ya sabéis que el factor humano es imperfecto por definición. La obra siempre es un ente vivo y hay alteraciones que le suponen un beneficio y otras que no tanto, pero supongo que se puede hacer un símil con lo que sería hacer navegar un barco, salvando el oleaje y llegando a puerto. Es nuestra responsabilidad, la de arquitecto, la de hacer llegar a destino la nave (obra), salvando obstáculos y lidiando con todas las dificultades. 


2/9/16

la mirada

No sé cuántas fotografías habré hecho a lo largo de mi vida pero son muchas, empezando con una cámara regalada por mi prima, una kodak extra 150, de las de carrete y que todavía conservo. Primeras fotos? de la Casa Ametller y de la mansana de la Discòrdia, en Barcelona, para un trabajo de la escuela. Antes, si no había un motivo claro, no gastábamos en carretes porque todo el proceso no era barato. Ahora quizás pequemos de demasiada facilidad en disparar fotos. Pero la mirada, almenos en mi caso, se ha ido educando aunque todavía conservo esa parte de intuición de la que me dejo llevar bastante habitualmente, más ahora que lo digital ha suplido lo físico y que sólo hace falta tener espacio de memoria en el móvil o en cualquier otro dispositivo de almacenaje de bytes. Antes también los encuadres eran diferentes, siempre era o horizontal o vertical pero siempre manteniendo la ortogonalidad del objetivo. Con los móviles, esa rigidez para mi se acabó, y la ligereza de los dispositivos me permite crear diagonales posibilitando captar más elementos. 

Creo que me he quedado en un término medio y no capturo todo, sino que soy un poco selectiva: sólo capto aquello que realmente me llama la atención y que encuentro interesante guardar. 

La vez que he hecho más fotos en un mismo período? indiscutiblemente en Japón, donde mi mirada quedaba cautivada casi a cada paso.

Reconozco que hay un componente que ayuda a la hora de estar inspirada o no a la hora de tomar fotos y es el hecho de estar bien conmigo misma. La fotografía también es una herramienta más de mi trabajo, por lo tanto es algo que siempre me acompaña. Es algo que me gusta y que siempre está ahí. Las cámaras quedaron en desuso, aunque estoy empezando a oír que se volverá a los orígenes, por lo que creo que jugamos en ventaja los que vivimos la era no digital aunque también es nuestra labor la de educar a las generaciones venideras en la mirada.


encuadre de Develop Site a partir de una foto mía de este verano,
celosía hecha con ladrillos

24/8/16

nuevo figurín de la colección de otoño-invierno 2016-17 en las manos

Siempre me emociono cuando sé que ha salido a la venta el número de la revista de moda que lleva el suplemento con la nueva colección de la temporada que está a punto de empezar, aunque sea un tiempo después de que se hayan hecho públicas en las diferentes pasarelas de los diferentes centros neurálgicos de este mundo que se mueve entorno al diseño de prendas de vestir prêt-à-porter. Es un mundo que lo encuentro asimilable al de la arquitectura porque bien las piezas también siguen una 'estructura' tal o cual y es algo que 'sirve' a la persona, adaptándose a ella y protegiéndola de la intemperie en su más cercana capa, después de la piel y antes de que llegue la que le ofrece el propio edificio o la propia calle o el ambiente creado para ello. 

Es algo vivido desde la niñez, viendo a mi madre coser en el salón de casa en su máquina de coser, preparando la siguiente entrega (no sólo los arquitectos nos quedamos noches sin dormir...). Las revistas de moda siempre se han ido sucediendo con un pequeño lapsus en el tiempo hasta que he sido yo quien las ha hecho entrar en casa. Me encanta escudriñar la revista de arriba a abajo buscando aquel modelo que sé que me gustaría vestir, adaptándolo, eso sí a la anatomía propia. Me encanta también escoger la tela que por su caída se adaptará mejor al diseño del modelo. Disfruto en este mundo, como disfruto sabiendo los nombres de los árboles que me puedo encontrar en un terreno antes de la construcción de un edificio o como disfruto escogiendo materiales que incorporo en el presupuesto de una obra. Para mi es todo más de lo mismo, el placer de 'combinar'. 


página interior ELLE fashion book otoño/invierno 2016-17

22/8/16

lecturas de espacios mientras la mirada se deleita y el móvil es usado como cámara

Temporalmente cambié mi lugar de residencia para desconectar del ambiente de la ciudad de Barcelona por otro más sosegado. Busqué hacer lo que estoy acostumbrada a hacer en el resto de Europa, que es alquilar una casa y pasar unos días viviendo, insertada en la vida cotidiana del lugar. Curiosamente la primera casa que encontré fue la finalmente escogida, por condiciones y por precio y eso me permitió conocer la nueva comarca del Moianès, sin saberlo. Sólo sabía que estaría entre Vic y Manresa y pensaba que era el Bages pero no, el ámbito visitado y vivido ya forma parte de esa nueva nomenclatura toponímica. Visitados quedaron Santa Maria d'Oló, Moià, Santa Maria de l'Estany y Avinyó, también vividos. De Moià, el centro neurálgico de este territorio, tomé unas cuantas fotografías en las que aquí me centró en las de la Plaça Major, que se corresponde con los alrededores de la iglesia de Santa Maria.

Me gustó la intervención hecha en el suelo y que ennoblece el espacio público circundante de esta iglesia. Hecha con mármol de travertino, es una intervención mínima, resolviendo los problemas de nivel con las calles cercanas, estableciendo una plataforma plana que se quiebra en sus bordes, por desnivel salvado por banco límite o por acompañar el paso mediante escaleras intersecadas con la pendiente de la calle. Ofrece un espacio amable, demostrado en las fotografías pues es usado para el juego de los niños. Espacio absorvido por la actividad cotidiana y que ofrece el que se puedan establecer actividades de servicio a su alrededor inmediato.

No he podido encontrar la autoría de esta intervención de creación de esta plataforma de alabastro. Sólo encuentro información de la iglesia de Santa Maria, de la que cabe resaltar que es el origen del asentamiento de esta localidad. 


ortofotomapa con la iglesia de Santa Maria en la parte central - ICC Vissir
la plataforma se sitúa sobre la cara norte y oeste de la iglesia
imagen retocada colaborativamente y difundida en las redes
bajo el título 'miedo a la vida?'
imágenes original tomadas desde mi móvil
ámbito fachada norte iglesia Santa Maria
escaleras muriendo en calle circundante sobre fachada oeste

Agradeciendo la colaboración de Develop Site, que modificó la imagen de la niña sentada frente a la iglesia, con la niña en blanco y negro enmedio de un paisaje urbano en color.  

8/7/16

despacho de arquitectura en Barcelona, trayectoria estudio arquitectura rosamariagal

Paso a explicar casi a modo de currículum vitae lo que ha sido mi trayectoria profesional a partir de haber cursado la carrera universitaria de Arquitectura en la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, también conocida como ETSAV o como EAV, almenos antes. 

Desde la Licenciatura en 2002 y todavía ahora, CEO (chief executive officer)/MD (managing director) / directora ejecutiva del estudio de arquitectura que da nombre a este blog y a este dominio rosamariagal arquitectura. 

Las funciones que desarrollo en este mi estudio de arquitectura localizado en la ciudad de Barcelona son todas las tareas vinculadas a un estudio dedicado al asesoramiento urbanístico, técnico, diseño de espacio público, planificación de obra, elaboración de proyectos básicos y ejecutivos de obra nueva, reforma y rehabilitación de vivienda, con o sin ampliación, elaboración de todo tipo de certificados que sean de incumbencia a un arquitecto (cédulas de habitabilidad, certificados de eficiencia energética, asesoramiento técnico a comunidades de propietarios de propiedad horizontal y vertical en materia de mantenimiento, certificados de solidez, ...).


despacho de arquitectura en Barcelona
primer proyecto, de obra nueva, vivienda unifamiliar
situado en Vilanant, cerca de Figueres
despacho de arquitectura en Barcelona
croquis iniciales para el desarrollo del diseño del
nuevo espacio público al lado iglesia Sant Julià de Rabós
aprovechando el traslado definitivo del antiguo cementerio
planta proyecto de 2006 recuperación entorno iglesia
Sant Julià de Rabós - desarrollando croquis iniciales
despacho de arquitectura en Barcelona
estructura preparada para el soporte vegetación
tamizado pared existente en entrada a nuevo
espacio público
rampa para mejorar condiciones accesibilidad
nuevo espacio público - hormigón raspado - muros piedra del lugar
mejora condiciones accesibilidad acceso general en planta baja
edificio de viviendas plurifamiliar en Barcelona ciudad - Nova Esquerra de l'Eixample
http://www.arquitecturarosamariagal.net/2015/04/diecinueve-de-enero-diecinueve-de-marzo.html

despacho de arquitectura en Barcelona


despacho de arquitectura en Barcelona
expediente para obras adecuación piso para local
de asociación cultural en Figueres
despacho de arquitectura en Barcelona
reforma y ampliación vivienda unifamiliar en Cerdanyola del Vallès
creciendo encima del porche
http://www.arquitecturarosamariagal.net/2013/02/pequena-ampliacioncreciendo-encima-del.html ; http://www.arquitecturarosamariagal.net/2014/09/final-de-obrapequena.html

despacho de arquitectura en Barcelona
reforma integral planta baja vivienda bifamiliar
Santa Perpètua de Mogoda 
http://www.arquitecturarosamariagal.net/2015/11/reforma-interior-vivienda-en-planta.html


2006-2009 Arquitecta freelance. Hernando & Sauqué, arquitectos.

Las funciones que desarrollé en este estudio de arquitectura fueron el desarrollo de proyectos, elaboración de presupuestos, coordinación con colaboradores, elaboración de estudios dentro del ámbito de los equipamientos deportivos, que eran la principal fuente de trabajo. 

recomendaciones varias / entrada a blog de 12/04/2010

2003-2005 Asesora urbanística y técnica del Ayuntamiento de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà - Girona)

Las funciones que desarrollaba en este pequeño ayuntamiento de 200 y pico habitantes de primera residencia que se convertía en unos de unos 800 en época vacacional, eran la elaboración de informes técnicos para el asesoramiento del Consistorio en materia de concesión o no de licencias urbanísticas y de obras, proyectos pequeños de reforma y realizar visitas de inspección cuando alguna obra de construcción privada finalizada, para dar paso a la cédula de habitabilidad.


despacho de arquitectura en Barcelona
reconstrucción torre de defensa al lado de iglesia
del núcleo primigenio de Sant Llorenç de la Muga

despacho de arquitectura en Barcelona
desde el exterior del ábside de la
iglesia de Sant Llorenç de la Muga
torre de defensa reconstruida al fondo
despacho de arquitectura en Barcelona
con el ábside de la iglesia al fondo y
la torre de defensa reconstruida a
mano derecha
despacho de arquitectura en Barcelona
propuesta de poum ganadora del
concurso - croquis rosamariagal arquitecturadespacho de arquitectura en Barcelona
primer informe elaborado
rosamariagal arquitectura
como asesora
despacho de arquitectura en Barcelona
último informe elaborado
rosamariagal arquitectura
como asesoraDesde 2001 y hasta noviembre de 2004 trabajé como Arquitecta freelance en el despacho de arquitectos Tarrés i Llucià, dedicado a la reforma, rehabilitación, ampliación de equipamientos básicamente deportivos, aunque también se elaboraban proyectos de vivienda, plurifamiliar y unifamiliar.

Las funciones que desarrollé en este despacho fueron la de desarrollo de proyectos, elaboración de presupuestos de obra, coordinación tareas con colaboradores, elaboración de estudios dentro del ámbito de equipamientos deportivos.

Desde 1998 y hasta el año 2000, trabajé como arquitecta en prácticas en el despacho Idea arquitectura e ingeniería, que por aquel entonces se dedicaba a la elaboración de proyectos para la reforma y adecuación de locales para su posterior uso como entidades bancarias en diferentes localizaciones del territorio español.


29/6/16

viaje a Nihon, 07/1997 parte del reportaje fotográfico

Os paso parte de las fotos que hice en la visita de Julio de 1997, tal como las monté en los diferentes álbumes en DIN-A3, empezando por Kyoto, Osaka, Tokyo, otra vez Osaka...

Kyoto desde las alturas y detalles curiosos a pie de calle
visita a Ise 20/07/1997, una especie de ciudad de peregrinaje
deambulando por Kyoto, siguiendo itinerarios de 'The Japan Architect' (1993 n. 11)
sacada de la biblioteca de la ETSAV de Sant Cugat del Vallès UPC
Tadao Ando, el templo del Agua, Kyoto,
refugio del ruido de las cigarras, cascadas ensordecedoras
ya en Tokyo, fin de semana, perdidas en la inmensidad.
Lo de la derecha abajo creo que era un hotel de Norman Foster y
lo de arriba a la derecha de K. Architects i Peter Eisenman
más Tokyo, siguiendo itinerario de una pequeña guía
refugiándonos del taifu en el Tokyo International Forum,
Rafael Vinoly Architects KK 1996
impresionadas por el montaje estructural de este edificio,
estábamos realmente en una nave enmedio de la tormenta
más Tokyo, buscando el Collezione de Tadao Ando
encontrado!! edificio Collezione de Tadao Ando,
creado como un submundo con envolvente de hormigón
shinkansen, el tren bala, fascinación absoluta, utilizado para
desplazarnos de Kyoto a Tokyo
un museo que visité en Kyoto, que intentaba transmitir
modos de hacer japoneses y que pude hablar con la encargada de
montar la exposición todavía en embalajes
algunos detalles del interior de ese museo
lo que os decía de que incluso el agua la conducen a través
de cadenas para que llegue al suelo controlada, día de lluvia, justamente

David Chipperfield, creo. Aquí casi entré en un despacho de arquitectura
pensando que podía y muy amablemente me indicaron que no
aeropuerto de Osaka, el día de vuelta a Barcelona, de Renzo Piano,
Osaka Kansai International Airport
paisaje de vuelta, la serra de Rodes al fondo, Figueres a los pies,
de vuelta a lo cotidiano


27/6/16

viaje a Nihon, 07/1997

Año 1997, Julio, después de TAP VII, o lo que era lo mismo que hablar de la asignatura Taller de Arquitectura y Proyecto, un taller intenso que empezó muy bien pero que no acabó tan bien por mi agotamiento. Mi hermana ya en Japón desde hacía unos meses. Correos electrónicos que iban y venían, yendo continuamente al centro de cálculo a ver si había nuevas noticias que llegaban en ms-dos, cuando se escribían las palabras mágicas y de golpe aparecía el mensaje. Sólo me acuerdo de los caracteres en verde sobre fondo oscuro, aunque ya no sé si la memoria falla. Todo era muy rudimentario pero el caso es que nos permitía tener una comunicación casi instantánea. Fue un apoyo mientras estaba tirando adelante el cuadrimestre. La idea era acabar, tener las notas y viajar inmediatamente después hacia Japón, hacia Kyoto, donde mi hermana estaba en un piso que le había proporcionado la universidad en la cual estaba de intercambio. Recuerdo que todavía fui a una agencia de viajes a sacar el billete de avión. Fue con Alitalia, desde Barcelona y con escala en Milano. Nadie me avisó que en la escala la propia aerolinea se ocupaba del transporte desde una terminal a otra y pagué la novatada de coger un taxi que me trasladara desde uno a otro. Casi no llego, creo que hasta el taxista nos perdonó algo del coste, viaje en taxi accidentado: recuerdo que pensé que conducía fatal. La cuestión es que llegué al aeropuerto desde el que partía el transoceánico, creo que compartí taxi con una chica alemana. Por desgracia había cogido ventanilla y estuve todas las horas de viaje sin poderme mover porque el chico que tenía al lado se puso a dormir y no me atreví a despertarlo. Pagué muchas novatadas. De resultas de este viaje aprendí muchas cosas. Era mi primer viaje sola yendo a la otra punta del mundo. Muchas horas. Llegué destrozada, llorando. Cuando vi a mi hermana fue cuando rompí a llorar, de la tensión que había pasado, del cansancio extenuante, pero había llegado. A Osaka, al aeropuerto construido sobre el mar. Transporte en autocar hasta Kyoto. Llegar, creo que dormí un poco y luego salimos a cenar. La primera cena fue a un local donde preparaban 'ekonomiaki', una especia de pizza pero a la japonesa. Me gustó. Todo allí era nuevo. Jet lag encima, seguro que dormí mucho. El piso era de una habitación, con terraza, un recibidor que a la vez también funcionaba como cocina y un baño con bañera pequeña. Recuerdo el rosa de la bañera. Mi hermana me dejó la cama. Ella dormía en saco en el suelo, que no era suelo duro como aquí. Zapatos en la entrada, antes del escalón. Lo de dejar los zapatos en la entrada, también nueva costumbre. Bicicletas abajo. Corredores comunes de acceso sólo cubiertos a modo de terrazas. Todo estaba pensado. Creo que eso puede ser lo que más choque con nuestra manera de hacer. No había casi nada al azar. Incluso el agua de lluvia era conducida por cadenas hasta el suelo desde los canales de los edificios. Triángulos en vez de círculos para marcar la existencia de cristal de ventana o puerta. Paragüeros en todos los edificios para dejar bien dispuestos los paraguas. Es en serio, todo está pensado. La tranquilidad de los templos. Era verano y el ruido de las cigarras era a veces insoportable. Sólo en el 'templo del agua' de Tadao Ando fue posible ahogar su ruido bajo el ruido agradable de la caída en cascada del agua. Mujeres con el paragua negro para protegerse del sol. Si estaban resfriados, mascarilla para protegernos al resto de no ser contagiados. Respeto, mucho respeto. Lo que echaba de menos respecto a las personas: el mirar a los ojos, no miraban a los ojos y se incomodaban si tú lo hacías. La actitud correcta era no mirar a los ojos cuando ibas por la calle. Ir en bicicleta, sí, lo hice una vez yendo yo sola, y sí que les desconcertaba porque sabían que al ser extranjera iría por el lado equivocado, pero al hacerlo por el lado correcto, les desconcertaba. Conste que era por acera y las aceras en Kyoto no son anchas. No entiendo porque aquí en Barcelona tenemos tantos problemas por incluir la bicicleta en el devenir de la ciudad. Recogida de tipos de basura discriminados por días. Visité Osaka otro día con una amiga colombiana de mi hermana. Allí pude ver cómo vestían los jóvenes, siendo rebeldes antes de entrar en el mundo laboral, antes de vestir de 'uniforme' de oficina. Imitando los mangas. Con zapatos con plataformas de vértigo. Muy diferentes a como se nos presentaban aquí. Aquí vestían como pobres por miedo a ser robados. Creo que allí he hecho las mejores fotos. Estaba a gusto. Recuerdo una vez que intenté comunicarme con un hombre nonagenario, en inglés, fue imposible, no me entendía, pero no perdió la amabilidad comunicando tranquilidad. En un museo que estaba montando una nueva exposición, sí que pude hablar en inglés con una chica joven encargada del montaje. De allí salieron amistades. De allí salieron experiencias. Vivencias de sensaciones. Captación de momentos. Cuatro álbumes que confeccioné cuidadosamente. Influencias que supongo que todavía llevo encima. Otra cultura, otra manera de vivir. Recuerdo como me sorprendió la facilidad que tenían de copiar todo lo occidental, y además lo mejoraban: mejor pan, mejores muffins (de hecho creo que el primero que he comido en mi vida fue allí), mejores mini pizzas. Aprender algunas palabras suyas. Aprendiendo sin parar. Paseando. Pasando calor 'atsui!'. Pasando un 'taifu' en Tokyo, cobijadas en el International Forum. Viendo como cada edificio estaba separado del contiguo ni que fuera un metro para permitir que en caso de terremoto, un edificio se pudiera mover respecto al otro. Tantas cosas. Siguiendo guías de arquitectura para completar recorridos y ver 'hormigón', el hormigón que tanto me apasionaba de Ando, básicamente, pero descubrir otros arquitectos, incluso los europeos que allí también habían construido. Lo que cuesta más siempre es volver. Volver pensando que quizás nunca regresarás a esos paisajes. Pero ahora tengo otra motivación para hacerlo: hacer de cicerone para con mi hija. No os recomiendo moveros en metro por Tokyo. Quizás ya lo hayan modificado pero.. por aquel entonces no estaban transcritas en letras occidentales los nombres de las estaciones. Como también es difícil encontrar las direcciones allí, aunque quizás eso haya quedado superado por 'google maps'... Antes sólo había pequeños planos colgados de los verjas que si los encontrabas era como participar en un juego. 

la agenda con la que me obsequió mi hermana sólo llegar a Kyoto,
en ella me escribió algunas frases básicas
con mis anotaciones y la inicial de mi hermana, los días que estube allí
resumiendo un poco lo que hice allí
esas frases básicas que me ayudaron a sobrevivir en Japón
también visité la universidad de Arquitectura de Kyoto,
también pude comprobar que allí tampoco era fácil
Tokyo, instantánea, bicicletas caídas por el taifu, detalle de la
chica haciéndose la coleta mirándose reflejada en el cristal de fachada
detalles en Kyoto, bambú, cerramiento
alguién me retrató, con los pantalones hechos
por mi madre según diseño que le pedí realizara.
Pelo corto, sí, la segunda vez y esos zapatos
que después sobrevivirían al taifu de Tokyo
Si os gustaría que colgara más fotos, pedídmelo y las escanearé. Están en álbumes en DIN-A3, por eso es un poco más costoso. Estas son sólo unas pocas que escaneé los negativos. Me encantaban en 9x13, cuando ya se estilaban más grandes de 10x15. Papel fotográfico, otra historia. Ahora guardo muchas fotos pero muy pocos están impresas.