">">

28/1/15

tercer dia taller de participació de les superilles de l'Esquerra de l'Eixample de 13/01/2015

El dimarts 13 de gener va tenir lloc la tercera sessió del taller de participació de les superilles de l'Esquerra de l'Eixample, també a l'Institut Ernest Lluch, convocada per l'Ajuntament de Barcelona i conduit per personal de la Gerència d'Hàbitat Urbà i del Comissionat de Participació ciutadana i associacionisme del mateix ajuntament.

Primer es va fer la presentació de la sessió, seguint l'ordre del dia que se'ns havia adelantat per correu electrònic, fent una primera introducció recordant el que s'havia fet fins al moment en el que s'anomena com a 'Contextualització programa superilles Esquerra de l'Eixample'.

Si l'anterior vegada ja s'havia dividit el conjunt dels assistents en diferents grups de treball segons temàtiques diverses com ara (1) la Mobilitat, (2) l'Espai públic, (3) Verd Urbà i Energia, aigua i residus i (4) Teixit social, en aquesta sessió també se'ns va convidar a dividir-nos per a continuar treballant les mateixes temàtiques separadament, però aquesta vegada amb l'objectiu d'escollir tres propostes prioritàries, tot i debatent el grau de possibilitat de cadascuna tenint en compte la despesa econòmica que generaria i els beneficis que aportaria, fent el que jo anomenaria un quadre DAFO, amb els punts forts i febles de cada proposta per ajudar a interpretar quines intervencions serien més prioritàries que les altres.

Després del treball en grups, vam tornar a la sala d'actes per fer la posta en comú del que s'havia treballat separadament i valorar les diferents propostes per part de tots.

Ara ve una part del procés que no serà del tot pública, no serà oberta a tots sinó que només treballaran els organismes directament relacionats amb aquesta confecció de les Superilles i, crec, també el teixit associatiu directament implicat, o altres agents que englobin entitats i persones presents en l'àmbit a treballar.

Després es tornarà a obrir el debat, veient quines han estat les conclusions del treball fet fins al moment i de manera 'tancada'. Quedem a l'espera, doncs, de veure com avança el procés, tot i que la plataforma de co-innovació continua oberta a les nostres aportacions i també hi ha una adreça de correu electrònic a la qual es poden dirigin aportacions (procesparticipatiu@bcn.cat).extracte passat pels organitzadors de la sessió del treball fet fins ara


i part del tríptic de difusió del taller